W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLVIII Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XLVIII Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023r. o godz. 11.30 w sali OSP w Sierakówku.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad - wnioski do porządku obrad.
1a. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu o realizacji zadań statutowych w minionym roku.
4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca rynku pracy w szczególności bezrobocia w Gminie Gostynin.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Gostynin za rok 2022.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie d/s. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Gostynin za 2022r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1419W w miejscowości Sokołów w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową i modernizacją przepustu na rzece Skrwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1412W w miejscowości Belno w zakresie budowy chodnika.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.   
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gostynin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – alei drzew - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 16/12 obręb Lucień, gmina Gostynin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – pojedynczego drzewa - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 214 obręb Huta Nowa, gmina Gostynin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – pojedynczego drzewa - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 484 obręb Gorzewo, gmina Gostynin.
17. Podjęcie uchwały w sprawie:  pomnika przyrody – pojedynczego drzewa - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 115/2 obręb Osada, gmina Gostynin.
18. Podjęcie uchwały w sprawie:  pomnika przyrody – pojedynczego drzewa - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1/1 obręb Choinek, gmina Gostynin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – pojedynczego drzewa - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 83 obręb Budy Lucieńskie, gmina Gostynin.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – pojedynczego drzewa - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 16/8 obręb Lucień, gmina Gostynin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – grypy drzew - zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 44 i 45 obręb Zuzinów, gmina Gostynin.
22. Podjęcie uchwały w sprawie:  pomnika przyrody – pojedynczego drzewa - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 114 obręb Zuzinów, gmina Gostynin.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – grypy drzew - zlokalizowanych na działce o nr ewid. 3/1 obręb Budy Lucieńskie, gmina Gostynin.
24. Podjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej działkę nr 208/1 o pow. 0,13 ha położoną na terenie wsi Feliksów oraz upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Feliksowie umowy użyczenia w/w nieruchomości.
25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 48/3 o pow. 0,1208 ha położoną na terenie wsi  Helenów oraz upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Helenowie umowy użyczenia w/w nieruchomości.
26. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 17/6 o pow. 0,2764 ha położoną na terenie wsi Lucień oraz upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lucieniu  umowy użyczenia w/w nieruchomości.
27. Podjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na czas nieokreślany zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 35/6 o pow. 0,22 ha położoną na terenie wsi Skrzany oraz upoważnienia Wójta Gminy Gostynin do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną  w Skrzanach umowy użyczenia.
28. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów rolnych stanowiących  działkę nr 49 o pow.  1,03 ha  we  wsi  Skrzany  gm.  Gostynin.
29. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki  nr 26/11 o pow. 0,0066, nr 31/11 o pow. 0,0121 ha, nr 31/13 o pow. 0,0015 ha,  nr 31/15 o pow. 0,0072 ha, nr 36/7 o pow. 0,0083 ha położone na terenie wsi Choinek gm. Gostynin.
30. Podjęcie uchwały w sprawie:  nabycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 13/19 o pow. 0,1023 ha położoną na terenie wsi Stanisławów Skrzański gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa  Stanisławów Skrzański
31. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działki nr ewid. 374/2 o pow. 0,1350 ha, 374/3 o pow. 0,1350 ha, 374/4 o pow. 0,1350 ha, 374/5 o pow. 0,1533 ha położone na terenie wsi Krzywie  gm. Gostynin.
32. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działki nr ewid. 234/3 o pow. 0,1575 ha, 234/4 o pow. 0,3103 ha,  położone na terenie wsi Antoninów  gm. Gostynin.
33. Podjęcie uchwały w sprawie: zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny.
34. Podjęcie uchwały w sprawie: zastosowania bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedawany na rzecz najemcy lokal mieszkalny.
35. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gostynin na lata 2023 – 2027.
36. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących działkę nr ewid. 192/2 o pow. 0,0320 ha położoną na terenie wsi Bierzewice gm. Gostynin.
37. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin nieruchomości Skarbu Państwa.
38. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Gostynin nieruchomości Skarbu Państwa.
39. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin
40. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Białe, gmina Gostynin.
41. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gostynin.
42. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji  wniosków komisji.
43. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
44. Sprawy różne i wolne wnioski.
45. Zakończenie obrad  

 
                                        Przewodnicząca Rady Gminy                      
                                                Renata Kędzierska 


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego