W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLV Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lucieniu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
- wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
3.1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin ze zmianami wraz z uzasadnieniem,
3.2. przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
3.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3.4. dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
3.5. głosowanie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
4.  Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2023.
4.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej ze zmianami wraz z uzasadnieniem,
4.2. przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
4.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4.4. przedstawienie opinii Wójta  w sprawie opinii komisji Rady,
4.5. dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
4.6. głosowanie uchwały budżetowej na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin  z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa sołectwa Anielin oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostynin”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia  woli podpisania porozumienia  intencyjnego  dotyczącego  przejęcia przez Gminę Gostynin zarządzania drogami gminnymi wybudowanymi i przebudowanymi przez GDDKIA Odział  w Warszawie w ramach Inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Gostynin – Płock”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Gostynin do  zasobów dróg gminnych  dróg serwisowych  w pasie obwodnicy Gostynina  w ciągu drogi krajowej Nr  60” o dł. 4,920 km, znajdujących się na terenie Gminy Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmina Gostynin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej   im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie
18. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad sesji.    


                                                          Przewodnicząca Rady Gminy               
                                                                Renata Kędzierska 
                                                                   
Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego