W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLIV Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022r.  o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
-   wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok oraz zwolnień od tego podatku.
8. Informacja w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów w Gminie Gostynin na rok szkolny 2022/2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Stefanów gm. Gostynin stanowiącej działki nr ewid. 59/2, 59/3.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działkę nr ewid. 192/2 o pow. 0,0320 ha położonych  na terenie wsi Bierzewice gm. Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 o powierzchni użytkowej 28,9 m2 i udziału w wysokości 572/2102 w prawie własności działki nr 113 położonej w obrębie Lucień gm. Gostynin, stanowiącej własność Gminy Gostynin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni użytkowej 52,0 m2, położonej w budynku mieszkalnym oznaczonym numerem porządkowym 51 i udziału w wysokości 11/100  w prawie własności działki nr 25/4 położonej w obrębie Lucień gm. Gostynin, stanowiącej własność Gminy Gostynin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Gostynin w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Gostynin oraz zasad jego nadawania.
17. Stanowisko w sprawie: rozpatrzenia wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece"  poparcie petycji w sprawie naprawy „Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”.
18. Informacja dyrektorów szkół podstawowych o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2021/2022 ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu zewnętrznego.
19. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Sprawy różne i wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad Sesji.     

                             Przewodnicząca Rady Gminy                      
                                  Renata Kędzierska 
                                                                                                              
           
Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego