W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLIII Sesja Rady Gminy Gostynin


Zapraszam na XLIII Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 13 października 2022r.  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
-   wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Przyjęcie sprawozdania z Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostynin za rok 2021.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2022 roku.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. Województwa – Piotrów”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Teodorowie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2022/2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Lucieniu imienia „Władysława Broniewskiego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa sołectwa Belno - Pomarzanki oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Lucień gm. Gostynin stanowiącej działkę nr ewid. 16/14.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gostynin
15. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla w sprawie młodzieżowej rady gminy.
16. Informacja Przewodniczących Komisji o realizacji wniosków komisji.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad Sesji.                                                            Przewodnicząca Rady Gminy                   
                                                             Renata Kędzierska 
                                                            (Na oryginale podpis)
    


           
Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego