W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLII Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XLII Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia  2022r.  o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
-   wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 157, położonej we wsi Gorzewo, gmina Gostynin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 88/7  o pow. 0,0485 ha położoną na terenie wsi Miałkówek gm. Gostynin z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów komunalnych stanowiących  działkę nr 406 o pow. 0,19 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów komunalnych stanowiących część działki nr 25/4 o pow. 0,60 ha we wsi Skrzany gm. Gostynin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących  działkę nr 446 o pow. 0,9490 ha we wsi Gorzewo gm. Gostynin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 190/XXIII/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, stanowiącym działkę o nr ewid. 163/2 obręb: Sierakówek gm. Gostynin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gostynin a Gminą Strzelce w zakresie powierzenia Gminie Gostynin zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niektórych mieszkańców miejscowości Niedrzakówek, gmina Strzelce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
17. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20.Zakończenie obrad Sesji.     

                                                                Przewodnicząca Rady Gminy          
                                                                      Renata Kędzierska 
                                                                     (na oryginale podpis)

           
Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego