W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XLI Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu  22 czerwca 2022r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Lucieniu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
 - wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gostynin z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2021.
4. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji zadań statutowych w minionym roku.
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Gostynin za rok 2021”.
     1. Wystąpienie Wójta Gminy Gostynin
     2. Debata nad raportem o stanie Gminy Gostynin za 2021 rok:
           a)  Głosy radnych
           b) Głosy mieszkańców
     3. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
    1. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gostynin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
    2. Dyskusja.
    3. Głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
     1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
     2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gostynin wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
     3. Dyskusja.
     4. Głosowanie
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki gmina Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gostynin na lata 2022 – 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa wsi Klusek oraz wyznaczenia terminu                                       i przewodniczącego zebrania.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – alei drzew - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 202/10 obręb Białe, gmina Gostynin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: pomnika przyrody – alei drzew - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 199 obręb Białe, gmina Gostynin.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gostynin na rok szkolny 2022/2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 125/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 126/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lucieniu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 211/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
25. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
26. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
27. Sprawy różne i wolne wnioski.
28. Zakończenie obrad Sesji.     


                             Przewodnicząca Rady Gminy                      
                                  Renata Kędzierska 
 

Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Powiadom znajomego