W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXXIX Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 30 marca 2022r.  o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:


1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
-   wnioski do porządku obrad.
2.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3.Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin z realizacji zadań statutowych w minionym roku.
4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie  d/s. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Gostynin za 2021r.
5.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadania w Gminie Gostynin
6.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Gostynin. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - 2 alei drzew zlokalizowanych w miejscowości Białe na terenie gminy Gostynin.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2022.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 246 o pow. 0,10 ha położonych na terenie wsi Gorzewo gm. Gostynin.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Gostynin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6, położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 70/22 położonej w miejscowości Gorzewo, gmina Gostynin.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102 i 103 położonych w miejscowości Strzałki, gmina Gostynin.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
18.Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
19.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20.Sprawy różne i wolne wnioski.
21.Zakończenie obrad Sesji.     

                                             Przewodnicząca Rady Gminy                      
                                                      Renata Kędzierska 
                              
Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa SARS-Cov-2 informujemy, iż w obradach XXXIX Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin z pracownikami urzędu.
Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Gminy Gostynin.
Przebieg obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie YouTube.

Powiadom znajomego