W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXXVII Sesję Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2022r.  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
-   wnioski do porządku obrad.
2.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
4.Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2022 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 134/1 o pow. 0,2442 ha i gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr ewid. nr 135/7 o pow. 0,1023 ha położonych na terenie wsi Białe gm. Gostynin.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów stanowiących działkę nr ewid. 6/2 o pow. 0,3380 ha i działkę nr ewid. nr 6/4 o pow. 0,1262 ha położonych  na terenie wsi Gaśno gm. Gostynin.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gostynin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia  programu osłonowego w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ochroną przed zakażeniem COVID -19 w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Gostynin w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Gostynin, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostynin.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gostynin.
16.Podjęcie uchwały w sprawie:  wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gostynin.
17.Apel Rady Gminy Gostynin do właścicieli działek o czyszczenie rowów.
18.Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
19.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20.Sprawy różne i wolne wnioski.
21.Zakończenie obrad Sesji.     

   
                                                        Przewodnicząca Rady Gminy                      
                                                               Renata Kędzierska 


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa SARS-Cov-2 informujemy, iż w obradach XXXVII Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin z pracownikami urzędu.
Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Gminy Gostynin.
Przebieg obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie YouTube.

Powiadom znajomego