W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXXVI Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
- wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
3.1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin ze zmianami wraz z uzasadnieniem,
3.2. przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
3.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3.4. dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
3.5. głosowanie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
4.  Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2022.
4.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej ze zmianami wraz z uzasadnieniem,
4.2. przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
4.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4.4. przedstawienie opinii Wójta  w sprawie opinii komisji Rady,
4.5. dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
4.6. głosowanie uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gostynin na lata 2021-2032”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących  działkę nr 25/1 o pow.  0,9097 ha  we  wsi  Skrzany   gm.  Gostynin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej  część działki  nr 110  pow. 0,6520 ha we wsi Józefków gm. Gostynin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi (zanonimizowane dane osobowe) na działalność Wójta Gminy Gostynin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostynin na 2022 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie:  przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gostynin na 2022 rok.
21. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
23. Sprawy różne i wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad Sesji.    

 
                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Renata Kędzierska


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informujemy, iż w obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin wraz z pracownikami urzędu.

Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Rady Gminy.

Przebieg obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie YouTube.

Załączniki

Powiadom znajomego