W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXXV Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
-   wnioski do porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na  rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Gostynin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok oraz zwolnień od tego podatku.
9. Informacja w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 310/XXXIII/2021 z dnia 28 września 2021r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki w  m. Huta Nowa”
11. Podjęcie uchwały w sprawie:  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
15. Podjęcie uchwały w sprawie:  przekazania w najem na okres 10 lat części działki nr 111/3   o pow. 0,0144 ha we wsi Sokołów gm. Gostynin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących  część działki nr 177 o pow. 0,0018 ha we wsi Leśniewice  gm. Gostynin. 
17. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad Sesji.

    
                                           Przewodnicząca Rady Gminy                      
                                                   Renata Kędzierska 


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa SARS-Cov-2 informujemy, iż w obradach XXXV Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin z pracownikami urzędu.
Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Gminy Gostynin.
Przebieg obrad XXXV Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie YouTube.

Powiadom znajomego