W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXXI Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu  24 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
 - wnioski do porządku obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Gostynin za rok 2020”.
  1) Wystąpienie Wójta Gminy Gostynin

  2) Debata nad raportem o stanie Gminy Gostynin za 2020 rok:

           a) Głosy radnych

           b) Głosy mieszkańców

  3) Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  1) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gostynin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

  2) Dyskusja.

  3) Głosowanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  1) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

  2) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gostynin wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

  3) Dyskusja.

  4) Głosowanie

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łanięta a Gminą Gostynin w zakresie powierzenia Gminie Łanięta zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niektórych mieszkańców miejscowości Pomarzanki, gmina Gostynin.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa Anielin oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/4 o pow. 0,0813 ha położoną na terenie wsi Podgórze gm. Gostynin z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej stanowiącej dz. nr 55/2.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów rolnych stanowiących działkę nr 406 o pow. 0,19 ha położoną na terenie wsi Krzywie gm. Gostynin.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów rolnych stanowiących działkę nr 92/3 o pow. 0,03 ha położoną na terenie wsi Sokołów gm. Gostynin.

18. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 55/2, 56/1 i 57/3 o łącznej pow. 0,70 ha we wsi Marianów Lucieński gm. Gostynin.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów stanowiących część działki nr 112 o pow. 30m2 we wsi Lucień gm. Gostynin.

20. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 192 o pow. 100m2 we wsi Bierzewice gm. Gostynin.

21. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 163/2 o pow. 0,65 ha we wsi Sierakówek gm. Gostynin.

22. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 1 roku gruntów rolnych stanowiących działkę nr 406 o pow. 0,19 ha we wsi Krzywie gm. Gostynin.

23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli we wsi Gorzewo w jeziorze Sumino.

24. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Gostynin.

25. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gostynin na rok szkolny 2021/2022.

26. Podjęcie uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostynin.

27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli gminy Gostynin i odznaki honorowej za zasługi dla gminy Gostynin.

28. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gostynin.

29. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gostynin.

30. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Gostynin.

31. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji zadań statutowych w minionym roku.

32. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gostynin z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020.

33. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu o realizacji zadań statutowych w minionym roku.

34. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca rynku pracy w szczególności bezrobocia w Gminie Gostynin.

35. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.

36. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

37. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

38. Sprawy różne i wolne wnioski.

39. Zakończenie obrad Sesji.     


                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                              
                                                                               Piotr Paweł Piotrowski

 

 
Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przebieg obrad XXXI Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie YouTube.

Powiadom znajomego