W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXX Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu  24 marca 2021r. o godz. 11.30 w OSP w Sierakówku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
- wnioski do porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin z realizacji zadań statutowych w minionym roku.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2020 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Gostynin.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008 – 2032”                        
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 4/5 o pow. 0,1092ha położoną na terenie wsi Mysłownia Nowa gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:  nabycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 131/2 o pow. 0,03 ha położoną na terenie wsi Baby Górne gm. Gostynin  z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Baby Górne-Zieleniec.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów rolnych stanowiących działkę nr 48/18 o pow. 0,31 ha położoną na terenie wsi Belno gm. Gostynin. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXVI/2016 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostynin
15. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad Sesji.     

                                                               Przewodniczący Rady Gminy                      
                                                                           Kamil Balcerzak
 Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informujemy, iż w obradach XXX Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin wraz z pracownikami urzędu.
 Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Rady Gminy.
 Przebieg obrad XXX Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie You Tube.

Powiadom znajomego