W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXIX Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2021r. o godz. 12.30 w OSP w Sierakówku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
- wnioski do porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
- przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin ze zmianami wraz z uzasadnieniem,
- przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
5.  Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2021.
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej ze zmianami wraz z uzasadnieniem,
- przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
- - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- przedstawienie opinii Wójta  w sprawie opinii komisji Rady,
 - dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Gostynin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gostynin na lata 2010-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za  gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 70/22 położonej w miejscowości Gorzewo, gmina Gostynin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin, w części nieobjętej rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego znak: WNP-I.4131.215.2019.JF z dnia 11.12.2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki gmina Gostynin.
12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13 .Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad Sesji.    

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 Kamil Balcerzak


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informujemy, iż w obradach XXIX Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin wraz z pracownikami urzędu.
Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Rady Gminy.
Przebieg obrad XXIX Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie You Tube.

Powiadom znajomego