W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXVI Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 10.00 w OSP w Sierakówku.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
- wnioski do porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok  podatkowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:  zaniechania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Gostynin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok oraz zwolnień od tego podatku.
10. Informacja w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego..
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 206/XXV/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020.
14. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad Sesji
                                                                                            

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                             Kamil Balcerzak
    Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informujemy, iż w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin wraz z pracownikami urzędu.
Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Rady Gminy.
Przebieg obrad XXVI Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie You Tube.

Powiadom znajomego