W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

XXV Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu  23 października 2020r. o godz. 9.30 w OSP w Sierakówku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
- wnioski do porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 168/XXII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1407W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 194/XXIII/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania pn.”Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W Rębów – Granica Województwa”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działki nr 15/1 o pow. 0,0161 ha i 31/1 o pow. 0,0141 ha położone na terenie wsi Leśniewice gm. Gostynin z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej  dz. nr 183.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 25/4 o pow. 0,0859 ha położoną na terenie wsi Halinów gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Halinów. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 100/2 o pow. 1,13 ha położoną na terenie wsi Solec gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 46/3 o pow. 0,1417 ha położoną na terenie wsi Belno gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno-Pomarzanki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji  mienia gminnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa wsi Anielin oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.   
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie oraz zmiany siedziby jej filii bibliotecznej Nr 3.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 74/7 i 106/16 położonych we wsi Miałkówek.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 435/1, 435/2, 435/3, 435/4 położonych w miejscowości Klusek  .
22. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu zewnętrznego.
23.  Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
26. Sprawy różne i wolne wnioski.
27. Zakończenie obrad Sesji.  


                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Kamil Balcerzak
   

Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 2500) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy


W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informujemy, iż w obradach XXV Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin wraz z pracownikami urzędu.
Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Rady Gminy.
Przebieg obrad XXV Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie You Tube.

Powiadom znajomego