W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Zapytanie ofertowe "Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin"

Projekt „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020


                                                                                                           RG.3050.12.2019


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   Wójt Gminy Gostynin zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym   wyłonienia instruktorów do przeprowadzenia szkoleń w 7 modułach tematycznych   w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego ! ”-nazwa projektu „ CYFROWY OBYWATEL GMINY GOSTYNIN

1.      Zamawiający i płatnik: Gmina Gostynin; ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

2.      Odbiorca: Gmina Gostynin

3.      Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie instruktorów do przeprowadzenia szkoleń zgodnie ze scenariuszem szkoleniowym. Zamówienie obejmuje 7 modułów szkoleniowych podzielonych na części. Zamawiający informuje, że nie wprowadza ograniczenia do ilości części na które mogą być składane oferty, tzn. że jeden instruktor może prowadzić więcej niż 1 część zamówienia.

 

L.p

 

NAZWA CZĘŚCI- NAZWA SZKOLENIA

 

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W 1 GRUPIE

 

ŁĄCZNY CZAS SZKOLENIA (1 GRUPA SZKOLENIOWA)

1.

Rodzic w Internecie

12

32 GODZINY

2

Mój biznes w sieci

12

32 GODZINY

3

Moje finanse i transakcje w sieci

12

32 GODZINY

4

Działam w sieciach społecznościowych

12

32 GODZINY

5

Tworzę własną stronę internetową (blog)

12

32 GODZINY

6

Rolnik w sieci

12

32 GODZINY

7

Kultura w sieci

12

32 GODZINY

 

Liczba grup szkoleniowych z danego modułu uzależniona od deklaracji zrekrutowanej grupy. Łączna liczba uczestników szkoleń: 22 grupy x 32 godz. max 12 osób/grupa ( łącznie 264 osoby).

 

Miejsce prowadzenia szkoleń modułowych dla mieszkańców:

Zamawiający planuje przeprowadzenie szkoleń w przygotowanych do tego celu salach lekcyjnych szkół                 w miejscowości Lucień i Solec.

Termin realizacji /prowadzenia szkoleń modułowych dla mieszkańców:

Od początku października 2019 r. do końca lutego 2020 r. zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. Dokładne terminy i godziny szkoleń będą ustalone indywidulanie ( po zrekrutowaniu uczestników) w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający informuje, że szkolenia mogą się odbywać        w sobotę i niedzielę i/lub uzupełniająco w ciągu wybranych dni roboczych tygodnia w godzinach popołudniowych. Dni realizacji zajęć uzależnione będą również od deklaracji zrekrutowanej grupy.

Opis szkolenia :

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji, szkolenia skierowane są do osób, które ukończyły 25 rok życia.

Zakres tematyczny modułów:

1)     „Rodzic w Internecie”

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2)      „Mój biznes w sieci”

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 

 

3)    „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

4) „Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  5)    „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

6)     „Rolnik w sieci”

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

   7. „Kultura w sieci”

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Wybrani instruktorzy zobowiążą się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Operatora (INSPIRES Sp .z o.o.) i/lub do zdania egzaminu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby   spełniające następujące warunki:

A.METODYCZNE:

1.Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.

2.Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.

3.Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.

  4.Umiejętność motywowania uczestników.

B.TECHNICZNE:

1.Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).

2.Umiejętność korzystania z Internetu.

3.Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie.

4.Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

5.Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.

6.Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.

7.Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

C. DOŚWIADCZENIE:

1.Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

D. KWALIFIKACJE:

Osoba wsk azana na instruktora zajęć, musi posiadać wykształcenie na poziomie nie niższym niż średnie techniczne w dziedzinie informatycznej oraz powinna posiadać dodatkowe kwalifikacje zawodowe w tym certyfikaty/ zaświadczenia/inne, umożliwiające przeprowadzenia szkolenia.

Na potwierdzenia spełnienia warunków punktu C i D, Wykonawca złoży wykaz osób z którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w tym wykształcenia, uprawnień oraz doświadczenia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia_ Załącznik nr.2

Termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r.

Forma i miejsce złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do 27.09.2019 r. do godziny 12:30 w formie pisemnej. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” ( załącznik nr 1). Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, komputerowo lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w zaklejonej kopercie z napisem: „ Oferta na wyłonienie instruktorów do przeprowadzenia szkoleń w 7 modułach tematycznych dotycząca realizacji projektu grantowego                                pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego ! ”-nazwa projektu „CYFROWY OBYWATEL GMINY GOSTYNIN”. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego- w sekretariacie (pok. nr 2) Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do sekretariatu).

KRYTERIA OCENY OFERT:

100 % cena

Ogłoszenie wyników w terminie do 3 dni od zakończenia składania ofert.

Osoby wskazane do kontaktu:

Ewelina Biniewicz - koordynator 24 236 07 54

e-mail: e.biniewicz@gminagostynin.pl

Marta Lewandowska- asystent koordynatora 24 236 07 61

e-mail: m.lewandowska@gminagostynin.pl

 

   Załączniki  do pobrania:

    Formularz oferty - pobierz;

    Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbioru ostatecznego oraz personelu projektu

    beneficjenta - pobierz;

    Wzór umowy - pobierz;

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku oraz danych szczególnych kategorii- pobierz;

   Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu - pobierz.


 

Załączniki

Powiadom znajomego