W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Dostarczenie/sprzedaż świadczenia rzeczowego w postaci artykułów spożywczych dla beneficjentów tutejszego Ośrodka

Gostynin, dnia 09.12.2015r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 32
09-500 Gostynin
Tel. 024 236 07-77/ Fax. 024 236 07-76
www.gops.igostynin.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE

    Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32 przystępuje do ogłoszenia zapytania ofertowego na:
dostarczenie/sprzedaż świadczenia rzeczowego w postaci
artykułów spożywczych dla beneficjentów tutejszego Ośrodka
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020


Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro .
1. Przedmiot zamówienia: dostarczenie/sprzedaż artykułów spożywczych dla beneficjentów tutejszego Ośrodka

2. Termin realizacji zamówienia 04.01.2016r. - 31.12.2016r.

3. Odbiór artykułów spożywczych następować będzie w siedzibie dostawcy w terminach określonych decyzją.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

- obowiązek posiadania takich uprawnień,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

5. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą ( załącznik nr 1 tj. 6 wybranych przez Ośrodek przykładowych produktów żywnościowych ) należy dostarczyć oświadczenie oferenta ( załącznik nr 2 ).

6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Zamawiający wyłoni Oferenta / Oferentów, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin,  lub przesłać ofertę wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: gopsgost@wp.pl , włącznie do dnia 22 grudnia 2015r .

9. Ocena ofert zostanie dokonana 28 grudnia 2015r.

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wybranego Oferenta / Oferentów za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

13. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Anna Jastrzębska nr tel. (024) 236 07-76 w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Do pobrania:

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: Oświadczenie

Załączniki

Powiadom znajomego