W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Odtworzenie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusionUWAGA!
13.08.2015r. - odpowiedzi na zapytania


Gostynin, 11.08.2015 r.

Nr: RG.271.ZC.2.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro

Gmina Gostynin zaprasza do składania ofert cenowych na przedmiot zamówienia pn.

Realizacja zadania: odtworzenie sprzętu komputerowego w ramach projektu „ Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego

I. Zamawiający.

GMINA GOSTYNIN

Rynek 26, 09-500 Gostynin

tel.:(24) 236 07 52, fax (24) 236 07 69

e-mail:   ug@gminagostynin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dokonaniu odtworzenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”. Usługą objętych ma zostać łącznie 95 zestawów komputerowych, z czego 55 znajduje się w pięciu szkołach podległych Zamawiającemu (po 11 sztuk w każdej) a 40 w gospodarstwach domowych znajdujących się na obszarze gminy Gostynin.

W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

1)       Dokonania przeglądu serwisowego wszystkich zestawów komputerowych w miejscu ich obecnej instalacji. Usługa ta winna obejmować co najmniej poniższe elementy:

- odinstalowanie niepożądanego oprogramowania,

- w przypadku zestawów znajdujących się w gospodarstwach domowych i w razie konieczności zapewnienia sprawnego działania - reinstalację oprogramowania dostarczonego wraz z zestawem komputerowym, w tym systemu operacyjnego,

- wyczyszczenie jednostki centralnej wewnątrz i na zewnątrz obudowy z kurzu i innych zabrudzeń,

- wymianę klawiatury i myszy,

- dołożenie dodatkowej karty pamięci o pojemności 4GB,

- dokonanie sprawdzenia poprawności funkcjonowania zestawu komputerowego wraz z identyfikacją elementów zużytych, których dalsza eksploatacja zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu danego zestawu.

2)       Z wykonanej usługi dla każdego zestawu komputerowego Wykonawca przygotuje raport zawierający dane umożliwiające identyfikację zestawu, którego on dotyczy, wykonane prace serwisowe oraz listę ewentualnych zużytych elementów zestawu wraz z wyceną wykonania naprawy/wymiany.

 

III. Termin wykonania zamówienia .

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w zakresie punktu 1 i 2 przedmiotu zamówienia 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 14 września 2015 roku.

 

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą i nie podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przepisów prawa.

 

V. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

 

VI. Wykaz wymaganych dokumentów.

1.    Formularz oferty cenowej – załącznik nr 1;

 

VII. Składanie ofert.

1.Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej treścią: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr RG.271.ZC.2.2015” w Urzędzie Gminy w Gostyninie, ul. Rynek 26,   sekretariat   – pok. 2, w terminie do dnia   18 sierpnia 2015 roku, do godziny 10.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   18 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.15   w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin ,   ul. Rynek   26.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe.

6.W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli Pan Grzegorz Kępczyński:

Telefon: 24 236 07 70

Mail: g.kepczynski@gminagostynin.pl

 

IX. Podpisanie umowy.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

X. Zamówienie uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do niniejszego maksymalnie do 50% wartości oferty (umowy). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacji usług serwisowych polegających na wymianie/naprawie zużytych elementów zestawu komputerowego zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Zamawiającego na podstawie raportów dostarczonych przez Wykonawcę. Termin realizacji zamówienia uzupełniającego wynosi 10 dni od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jego wykonania. Szczegóły zamówienia będą uregulowane aneksem lub odrębną umową. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenia mu zamówienia uzupełniającego.


Do pobrania:

- Formularz oferty cenowej - załącznik nr 1  

Umowa - załącznik nr 2Gostynin, 13.08.2015r.

RG.271.ZC.2.2015

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: ogłoszenia o zapytaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na przedmiot zamówienia pn.: Realizacja zadania: odtworzenie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego


Pytanie nr 1
Jakich komputerów dotyczy zapytanie, jak długo są użytkowane i czy wszystkie są takie same?
Odpowiedź: Komputery stacjonarne OPTIMUS Platinum posiadające płytę główną GIGABYT Technology GA-B75M-D3H (95 szt.), w tym 55 komputerów z procesorem Intel Core i3-3240 oraz 40 komputerów z procesorem Intel Pentium G2130. Komputery zostały dostarczone 2013-12-31.

Pytanie nr 2
Jakich klawiatur i myszy Państwo oczekujecie?
Odpowiedź: Klawiatury USB w układzie polski programisty. Mysz optyczna minimalnie 800 dpi, podłączenie przez port USB, wyposażona w dwa przyciski oraz rolkę (scroll).

Pytanie nr 3
Jakich pamięci Państwo oczekujecie?
Odpowiedź: Pamięć RAM:  typ - DDR3, pojemność 4 GB, częstotliwość pracy (MHz): 1333, opóźnienie: 9CL.

Załączniki

Powiadom znajomego