W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Zapewnienie w okresie trwałości dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych objętych projektem Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”

UWAGA!
01.09.2015 r. - odpowiedź na zapytanie

Gostynin, 28.08.2015 r.
Nr RG.271.ZC.3.2015

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro


Gmina Gostynin zaprasza do składania ofert cenowych na przedmiot zamówienia pn.
„Realizacja zadania: zapewnienie w okresie trwałości dostępu do Internetu dla użytkowników
końcowych objętych projektem Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”

I. Zamawiający.
GMINA GOSTYNIN
Rynek 26, 09-500 Gostynin
tel.:(24) 236 07 52, fax (24) 236 07 69
e-mail: ug@gminagostynin.pl

II. Przedmiot zamówienia.
Podłączenie, konfigurację oraz aktywację dostępu do Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie – użytkowników końcowych.

Wykonawca zapewni przyłączenie oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.
Lokalizacje użytkowników końcowych określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Dostęp do Internetu musi spełniać poniższe minimalne wymogi:

• Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

• Brak limitów wysyłania i pobierania danych

• Dostępność usługi na poziomie 99%

• Transfer do komputera (down) dla jednostek podległych gminie – 6Mb/s

• Transfer od komputera (up) dla jednostek podległych gminie – 512 Kb/s

• Transfer do komputera (down) dla gospodarstw domowych – 2Mb/s

• Transfer od komputera (up) dla gospodarstw domowych – 512 Kb/s

Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu.

Dodatkowe niezbędne urządzenia/zestawy do prawidłowego działania usługi dostarczy Wykonawca.

Uruchomienie świadczenia usługi nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 1 października 2015 roku.

Świadczenie usługi dostępu do Internetu: od dnia podłączenia do 31.12.2016 roku.

Dodatkowe wymogi serwisowe i gwarancyjne:


1. Wykonawca odpowiada nieodpłatnie za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do Internetu i rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili ich zgłoszenia.

2. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie z dostępem do sieci Internet.

4. Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia.

5. Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-17.00.

6. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń /zestawów /oprogramowania będących przedmiotem umowy.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 01 października 2015 roku.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą i nie podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przepisów prawa.

V. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

VI. Wykaz wymaganych dokumentów.

1.    Formularz oferty cenowej – załącznik nr 2;

VII. Składanie ofert.

1. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej treścią: „ Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr RG.271.ZC.3.2015 ” w Urzędzie Gminy w Gostyninie, ul. Rynek 26, sekretariat – pok. 2, w terminie do dnia 07.09.2015 roku, do godziny 10.00 .

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2015 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe.

6. W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli Pan Grzegorz Kępczyński:
Telefon: 24 236 07 70
Mail: g.kepczynski@gminagostynin.pl

VIII. Podpisanie umowy.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

IX. Zamówienie uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Do pobrania:

- Lista lokalizacji użytkowników końcowych - załącznik nr 1  
- Formularz oferty cenowej - załącznik nr 2
- Umowa - załącznik nr 3


Gostynin, 2015-09-01
Nr RG.271.ZC.3.2015

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: ogłoszenia o zapytaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na przedmiot zamówienia pn.:
„Realizacja zadania: zapewnienie w okresie trwałości dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych objętych projektem Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”


Pytanie:
Czy w jednostkach podległych zestawy komputerowe znajdują się w jednej sali czy też są rozlokowane w kilku salach?
Odpowiedź: W Jednostkach Podległych komputery znajdują się w jednej sali.

Załączniki

Powiadom znajomego