OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Gostynin dotyczące otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gostynin w roku 2021

Nazwa zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gostynin w roku 2021.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 80.000,00 zł.

Termin realizacji zadania określa się od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2021 r.

Termin składania ofert:
do dnia 25 lutego 2021 roku do godz. 15.30. Załączniki:

Ogłoszenie konkursu
Regulamin punktacji
Powołanie komisji konkursowej
Regulamim pracy komisji
klauzula informacyjna