_Załączniki:

Zarządzenie Nr 131/2020
Załącznik do Zarządzenia - Szczegóły oferty
Wzór oferty
Oświadczenie wnioskodawcy
klauzula informacyjna
Ogłoszenie
Wstępnie wyniki konkursu