OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Gostynin ogłasza wstępne wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2020 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.


Nazwa zadania:

Prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach  tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji).

1. Stowarzyszenie „Dobre Życie”;Halinów 8, 09-500 Gostynin - 6.000,00 zł.

2. Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM” działający przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu;Zwoleń 35, 09-500 Gostynin - 11.000,00 zł.

3. Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin - 11.000,00 zł.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły”, Sokołów 10, 09-500 Gostynin - 4.500,00 zł.
 Załączniki:

Zarządzenie Nr 131/2020
Załącznik do Zarządzenia - Szczegóły oferty
Wzór oferty
Oświadczenie wnioskodawcy
klauzula informacyjna
Ogłoszenie