OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gostynina ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadań w roku 2020 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Nazwa zadania:


Prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach  tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji).
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 32.500,00 zł.
 
Terminy realizacji zadania:

Od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 
Termin składania ofert

do dnia 15 września 2020 roku do godz. 15.30.Załączniki:

Zarządzenie Nr 131/2020
Załącznik do Zarządzenia - Szczegóły oferty
Wzór oferty
Oświadczenie wnioskodawcy
klauzula informacyjna