Wyróżnienia i nagrody przyznawane są zawodnikom będącym mieszkańcami gminy Gostynin za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników, jak również działaczom sportowym, promotorom sportu lub organizatorom zawodów sportowych, którzy przyczynili się popularyzacji sportu na terenie gminy Gostynin.

Wyróżnienia i nagrody przyznawane są raz w roku na podstawie wniosków, które należy złożyć do 31 marca każdego roku, zgodnie z regulaminem określonym Uchwałą nr 343/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014 roku  w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r., poz. 4961).

Wyjątkowo, w roku 2014 wnioski należy składać do 30 czerwca.

Miejsce składania wniosków – sekretariat Urzędu Gminy Gostynin.

Pliki do pobrania:


-  Uchwała Nr 343/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - pobierz (pdf)

- Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie wyróżnień lub nagród za wysokie wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - pobierz (pdf)

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 czerwca 2014r. - pobierz (rtf)

- Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 czerwca 2014r. - pobierz (rtf)

- Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Gostynin z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych - pobierz (pdf)

- Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Gostynin z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych - pobierz (pdf)

- Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia laureatów nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - pobierz (pdf)