Urząd Gminy Gostynin uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym , każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Gminy Gostynin przyjmuje oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenia te umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie do Urzędu Gminy Gostynin swoich ofert na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Podania o pracę składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie nie w związku z ogłoszeniem o naborze, nie są rozpatrywane i są zwracane tym osobom za pośrednictwem poczty .


Do pobrania:

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin (pdf) - pobierz

Zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Gostynin (doc) - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze - pobierz