Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.

 

 

  • Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz.  

 

  • Wykaz firm zajmujących się odbiorem odpadów płynnych - pobierz