Brak treści artykułu

Załączniki:

Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 10 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 8 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 9 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 11 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 13 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 12 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 14 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r
Załącznik Nr 15 Do Uchwały Nr 255/XXXVIII/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 06 lutego 2006r