1. Uchwała Nr 68/X/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 09 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - pobierz

- Kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz

- Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz


2. Uchwała Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - pobierz, - załącznik nr 2, - załącznik nr 3.