1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.