Szkoła Podstawowa
im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu

Dyrektor
mgr Tadeusz Fijałkowski.

Zwoleń 35
09-500 Gostynin
tel. 24 235 37 86
e-mail: szkola_zwolen@wp.pl
http://spzwolen.pl/