Uchwała Nr 85/XVII/2008 w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin -  pobierz
Statut Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin -    pobierz
 
 
Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

Adres:
Białe 33
09-500 Gostynin

tel.: 24 235 16 04
       +48 601 391 168
e-mail: centrumkultury@gminagostynin.pl

DZIAŁALNOŚĆ I CELE

- Utworzone Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi w pięknej  przyjeziornej miejscowości  Białe zaplanowało różnego rodzaju  działania  integracyjne, organizowanie grup dzieci, młodzieży i seniorów oraz prowadzenie  świetlic i warsztatów.

- Liderzy społeczni z różną aktywnością  przekazywali informacje w swoich środowiskach.

- Współpracujemy z istniejącymi Kołami  Gospodyń, które szczycą się już długoletnią działalnością. Szeroka informacja spowodowała, że powstały nowe Koła Gospodyń Wiejskich.

- Istniejące KGW skupiają osoby w wieku powyżej 70 lat, dlatego też postanowiono tworzyć Kluby Seniora. W  miejscowości Strzałki powstał  pierwszy  Klub Seniora.

- Centrum oraz wolontariusze  chcą rozniecać każdą iskierkę działalności, aby  zagospodarować czas  wolny starszym  i dać wzór   młodym.

- Realizujemy  szeroki wachlarz usług  dla dzieci i  dla młodego pokolenia w ramach zajęć pozalekcyjnych. Powstały nowe grupy teatralne, koła zainteresowań, grupy sportowe.Załączniki:

uchwala_nr_85_2008
statut_gckitwgg
uchw_205_xxvi_2012