1. Do zadań  Radcy Prawnego należy w szczególności: 

 1) opiniowanie  pod  względem   prawnym    projektów   aktów   prawnych organów gminy;

 2) obsługa prawna organów gminy, doradztwo prawne na rzecz komórek  organizacyjnych Urzędu;

 3) prowadzenie spraw zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie w charakterze
pełnomocnika Wójta oraz Urzędu przed innymi organami orzekającymi;

 4) opiniowanie projektów umów, porozumień, pełnomocnictw, upoważnień;

 5) udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Rady, Wójta oraz komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Przy załatwiania spraw Radca prawny używa symbolu „RP”.