Radca Prawny

 

1.  Radca prawny zajmuje w strukturze urzędu stanowisko odpowiadające rangą stanowisku głównego specjalisty.

 

2. Do zadań  Radcy Prawnego należy w szczególności:

1)      opiniowanie  pod  względem   prawnym    projektów   aktów   prawnych organów gminy,

2)      obsługa prawna organów gminy, doradztwo prawne na rzecz komórek  organizacyjnych
Urzędu,

3)      prowadzenie spraw zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie w charakterze
pełnomocnika Wójta oraz Urzędu przed innymi organami orzekającymi,

4)      opiniowanie projektów umów, porozumień, pełnomocnictw, upoważnień,

5)      udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Rady,
Wójta oraz komórek organizacyjnych Urzędu,

6)      przekazywanie pracownikom Urzędu informacji o ukazujących się i nowelizowanych aktach prawnych związanych z działalnością gminy i Urzędu.

 

3. Przy załatwiania spraw Radca prawny używa symbolu „RP”.