1) Obrady XIII sesji Rady Gminy Gostynin.

2) Obrady XIV sesji Rady Gminy Gostynin.