SKŁAD OSOBOWY KOMISJI STATUTOWEJ


1. Lemański Piotr

2. Balcerzak Kamil

3. Kędzierska Renata