SKŁAD OSOBOWY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


1. Wasiński Stanisław Zdzisław - Przewodniczący
2. Kieplin Zygmunt - Zastępca Przewodniczącego
3. Balcerzak Marek
4. Kołodziejski Marek
5. Lewandowski Tomasz Bronisław
6. Osmałek Zbigniew Stanisław
7. Piotrowski Piotr Paweł