SKŁAD OSOBOWY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


1. Wasiński Stanisław Zdzisław Przewodniczący
2. Kowalczyk Ryszard Roman Wiceprzewodniczący
3. Kieplin Zygmunt Członek
4. Szczypawka Szymon Tomasz Członek
5. Balcerzak Marek Członek
6. Piotrowski Piotr Paweł Członek
7. Krzewicki Andrzej Krzysztof Członek