SKŁAD OSOBOWY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


1. Wasiński Stanisław Zdzisław Przewodniczący
2. Kowalczyk Ryszard Roman Z-ca
3. Kieplin Zygmunt Członek
4. Szczypawka Szymon Tomasz Członek
5. Balcerzak Marek Członek
6. Piotrowski Piotr Paweł Członek
7. Krzewicki Andrzej Krzysztof Członek