SKŁAD OSOBOWY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.Motok Ryszard - przewodniczący
2.Kieplin Zygmunt - wiceprzewodniczący
3. Balcerzak Marek - członek
4. Leśniewski Stefan - członek
5. Solarski Marek - członek
6. Wasiński Stanisław