SKŁAD OSOBOWY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1 .Motok Ryszard - przewodniczący
2 .Kieplin Zygmunt - wiceprzewodniczący
3. Balcerzak Marek - członek
4. Leśniewski Stefan - członek
5. Solarski Marek - członek
6. Wasiński Stanisław