SKŁAD OSOBOWY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.Motok Ryszard - przewodniczący
2.Kieplin Zygmunt - wiceprzewodniczący
3.Balcerzak Marek - członek
4.Leśniewski Stefan - członek
5.Solarski Marek - członek
6.Wasiński Stanisław