SKŁAD KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Tyszkiewicz Elżbieta - Przewodnicząca
2. Penkala Piotr  - Zastępca Przewodniczącej
3. Lemański Piotr - członek Komisji