SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

  1. Nowacki Mirosław  - Przewodniczący
  2. Murawski Roman - Zastępca Przewodniczącego
  3. Michalska Ewa