SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ


1. Osmałek Zbigniew Stanisław - Przewodniczący
2. Nowacki Mirosław - Zastępca Przewodniczącego
3. Piotrowski Piotr Paweł