SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ


1 Tyszkiewicz Elżbieta Przewodnicząca
2 Węglewski Jerzy Wiceprzewodniczący
3 Kołodziejski Cezary Grzegorz Członek