SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ


1 Tyszkiewicz Elżbieta Przewodnicząca
2 Staniszewska Marzena Agnieszka Wiceprzewodnicząca
3 Węglewski Jerzy Członek