SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Liberadzki Mirosław - przewodniczący

2. Bazela Paweł - wiceprzewodniczący

3. Gientka Roman - członek

4. Biniewicz Wojciech - członek