SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Liberadzki Mirosław – przewodniczący

2. Dyszkiewicz Anna – wiceprzewodnicząca

3. Solarski Marek – członek

4. Krzewicki Andrzej - członek