SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ


1.Liberadzki Mirosław - przewodniczący
2.Dyszkiewicz Anna - wiceprzewodnicząca                                    3.Solarski Marek - członek                                                          
4.Krzewicki Andrzej - członek