SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ


1.Liberadzki Mirosław -przewodniczący
2.Dyszkiewicz Anna - wiceprzewodnicząca                                                               3.Solarski Marek - członek